Planowanie i transport

Planowanie i transport

Planowanie i transport

Planowanie i transport Planowanie i transport

Planung & Transport Planowanie i transport

Na bazie naszego systemu gospodarowania towarem SAGE zaprogramowaliśmy nasz indywidualny „Dispotool”. Planowanie dostaw rozpoczyna się od września z uwzględnieniem życzeń klientów, możliwości poszczególnych producentów, dostępności samochodów ciężarowych i czasów transportu. Jednocześnie w planie ujęte zostają wahania czasowe i ilościowe. Z tak powstałych kompleksowych planów dostaw tworzone są indywidualne plany ładunkowe dla poszczególnych producentów.

Aby uniknąć przestojów i ponieważ załadunek palet z drzewkami odbywa się na plantacji również podczas dreszczów, należy odpowiednio skoordynować dostępność samochodów ciężarowych z producentami i urządzeniami załadowczymi. Nie zawsze jest to łatwe, gdyż plantacje położone są często na uboczu i dojazd do nich możliwy jest jedynie po drogach nieutwardzonych.

W przypadku gdy dostępność drzew plantacji nie umożliwia skompletowania zamówienia klienta, samochód musi jechać na kolejną plantację. Może to być inna plantacja lub nasz magazyn pośredni, gdzie w zależności od zapotrzebowania dokonuje się komisjonowania.

Do każdego załadowanego samochodu wypełniony zostaje przez producenta protokół z załadunku, na podstawie którego wystawia się dokumenty przewozowe. Na życzenie klienta awizo dostawy, dowód dostawy czy rachunki mogą być przekazywane drogą elektroniczną (Electronic Data Interchange).

W zależności od odległości do klienta transport trwa od 10 do 30 godzin z uwzględnieniem ustawowych okresów przerw dla kierowców. Gdy tylko samochód wyruszy w drogę informujemy klienta o przewidywanym terminie przybycia jego choinek, aby mógł się wcześniej do odbioru dostawy przygotować.