Markus Schauer GmbH i jej spółki zależne -silny zespół !